Raport: Czy status społeczny i grubość naszego portfela ma wpływ na nasz stosunek do zdrowia i witalności? - MyBestPharm

Raport

Czy nasze zdrowie i witalność może być uzależniona od stanu cywilnego, zawodu, czy tego, ile zarabiamy? To pytanie zadał sobie zespół analityczny MyBestPharm – jeden z liderów na rynku suplementów diety! Na podstawie kompleksowych badań, zapytał Polaków o ich stosunek do zdrowia oraz witalności. 

 

Naszym respondentom zadaliśmy m. in. następujące badania ankietowe:

 • czy są zadowoleni ze swoich zarobków?
 • jak oceniają swój stan zdrowia oraz wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia?
 • ile z nich uprawia sport? 
 • czy stosują suplementy diety i ile są w stanie za nie zapłacić?
 • czy odżywiają się zdrowo i ile wydają na jedzenie?
 • ilu z nich korzysta z używek (papierosów, alkoholu, narkotyków)?
 • czy korzystają z pomocy terapeuty/psychologa/coacha?
 • ile wydają miesięcznie na wizyty okołomedyczne?

 

W naszym raporcie, zapytaliśmy także wiek, płeć, zadowolenie z obecnych zarobków, dochód oraz  stan cywilny. Na tej podstawie wyznaczyliśmy zmienne, które różnicują typ zachowań naszych poszczególnych respondentów. 

 

Najważniejsze wnioski:

 

 • 36,5% osób nie jest zadowolona ze swoich zarobków, 
 • 38,5% kobiet zarabia mniej niż 3500 zł netto, 
 • aż 17,2% osób w wieku 18-26 deklaruje, że nie dba o prowadzenie zdrowego stylu życia,
 • Wraz ze wzrostem zarobków wzrasta większe zadowolenie ze zdrowia oraz większe zainteresowanie prowadzeniem zdrowego stylu życia,
 • 48,3% respondentów z wysokim portfelem deklaruje, że uprawia sport kilka razy w tygodniu, z czego aż 43,8% ankietowanych z niskim portfelem nie uprawia go wcale, 
 • 32,3% osób uczących się korzysta kilka razy w tygodniu z pomocy psychologa/terapeuty/coacha,
 • 25,5% kawalerów nie stosuje suplementów, natomiast mężczyźni żonaci częściej po nie sięgają, bo tylko 11,17% deklaruje że tego nie robi,
 • 37,2% osób rozwiedzionych z dziećmi pali papierosy regularnie, 
 • 24,1% osób wieku 18-26 lat zażywa narkotyki*,
 •  2,9% osób na własnej działalności zażywa narkotyki/substancje psychoaktywne kilka razy w tygodniu,
 • 46,5% osób zamieszkujących Podkarpackie wydaje miesięcznie na jedzenie do 1000 zł,
 •  aż 20% osób posiadających wysoki portfel wydaje na suplementy diety i witaminy powyżej 250 zł miesięcznie.

 

Respondenci w pierwszej części ankiety odpowiedzieli na szereg pytań warunkujących, które pomogły nam podzielić grupę ze względu na ich status społeczny, materialny, wiek oraz stan cywilny. Na podstawie tych danych, udało nam się stworzyć raport, który ukazuje przekrój struktury społecznej oraz jej podejście do zdrowia i witalności.

 

Czy Polacy są zadowoleni ze swoich zarobków i ile wynoszą ich dochody miesięczne?

Jak rozkładają się zarobki Polaków? Zapytaliśmy ich o to, czy są z nich zadowoleni. Oto odpowiedź:

Ponad 36,5 % respondentów nie jest zadowolonych ze swoich obecnych zarobków. 51,5% ankietowanych odpowiedziało, że jest zadowolona ze swoich zarobków, ale mogłoby one być większe. Tylko 12% respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona i stać je na wszystkie udogodnienia.

Statystycznie kobiety nadal zarabiają mniej od mężczyzn. 38,5% deklaruje, że zarabia 0-3500 zł, gdzie wśród mężczyzn jest to 20,8%. Między 3500 zł, a 5000 zł zarabia 39,7% ankietowanych kobiet, natomiast wśród mężczyzn jest to 32,1%. Zarobki na poziomie 5000 zł – 8000 zł deklaruje 15,5% kobiet oraz 33,6% mężczyzn. Zaledwie 6,2% kobiet zarabia powyżej 8000 zł, natomiast wśród mężczyzn jest to 13,5%.

Wśród województw, w których respondenci zadeklarowali zarobki na poziomie 0-3500 zł, podium zajmuje województwo Lubelskie – 60,5%, drugie miejsce Podkarpacie – 56,1%, trzecie Kujawsko-Pomorskie – 41,9%, kolejne Lubuskie – 37,9%, Łódzkie – 37,3%, Śląskie – 36,6%, Świętokrzyskie – 35,6%.

W dalszej części raportu, na podstawie zebranych danych będziemy sprawdzać, jak odpowiadali respondenci deklarujący niski, średni i wysoki portfel oraz ich odpowiedzi ze względu kategorię zawodową oraz stan cywilny.

 

zarobki Polaków

Jak oceniasz swój stan zdrowia?

Niski portfel: Wśród respondentów z niskim statusem społecznym pojawiło się najwięcej osób, które zadeklarowały, że ich stan zdrowia jest zły – 4,9% badanych. 41,1% osób odpowiedziało, że ocenia go, jako umiarkowany. 40,3% zadeklarowało, że stan jego zdrowia jest dobry. Jedynie 13,7% respondentów oceniło swój stan zdrowia, jako bardzo dobry. 

 

Średni portfel: Ankietowani ze średnim portfelem zadeklarowali zły stan zdrowia – 2,3% badanych. 23,1 % respondentów odpowiedziało, że ocenia go, jako umiarkowany. 57,2% odpowiedziało, że stan jego zdrowia jest dobry. 17,4% respondentów oceniło swój stan zdrowia, jako bardzo dobry. 

 

Wysoki portfel: Zaledwie 0,8% respondentów z wysokim portfelem zadeklarowało, że ocenia swój stan zdrowia, jako zły. 10,8% osób odpowiedziało, że jest ono na poziomie umiarkowanym. 49,2% zaznaczyło, że ocenia swoje zdrowie, jako dobre. Natomiast 39,2% osób oceniło je, jako bardzo dobre. 

 

Analizując powyższe wartości możemy zauważyć, że zadowolenie ze zdrowia rośnie proporcjonalnie do wysokości portfela. Im wyższy portfel, tym wyższe zadowolenie ze zdrowia. 

 

Co ciekawe, najwięcej ankietowanych oceniający swój stan zdrowia, jako zły pochodziło z:

 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 11,1%
 • KUJAWSKO-POMORSKIE – 7,0%
 • LUBUSKIE – 6,9%
 • PODLASKIE – 5,4%
 • LUBELSKIE – 4,7%
 • ŚLĄSKIE – 4,2%
 • ŁÓDZKIE – 3,4%
 • ZACHODNIOPOMORSKIE – 2,5%

 

ocena stanu zdrowia

 

Jak oceniasz swoją wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia oraz czy prowadzenie zdrowego stylu życia jest dla Ciebie ważne?

Niski portfel: Wśród respondentów z niskim portfelem pojawiło się najwięcej osób, które zadeklarowały, że ich wiedza dotycząca zdrowego stylu życia jest zła – 5,2% badanych. 38,9% osób odpowiedziało, że ocenia go, jako umiarkowaną. 43,9% zadeklarowało, że stan ich wiedzy dobry. Jedynie 12,6% respondentów oceniło, że ich wiedza dotycząca zdrowego stylu życia jest na poziomie bardzo dobrym. 

 

Średni portfel: Tylko 1% respondentów ze średnim portfelem odpowiedziało, że ich wiedza na temat zdrowego stylu życia jest zła. 32,8% badanych zadeklarowało poziom umiarkowany. Wiedzę na poziomie dobrym oceniło 50,4% respondentów. 15,9% odpowiedziało, że poziom ich wiedzy jest bardzo dobry.

 

Wysoki portfel: Żadna osoba z badanych nie odpowiedziała, że jej poziom wiedzy o zdrowym stylu życia jest zły. 15,8% ankietowanych określiło, ją jako umiarkowaną. 48,3% respondentów zadeklarowało, że ich wiedza jest dobra, a 35,8% oceniło ją, jako bardzo dobrą. 

 

Z danych wynika, że najwięcej respondentów deklarujących złą wiedzę z zakresu zdrowego stylu życia zamieszkuje województwo:

 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 11,1%
 • KUJAWSKO-POMORSKIE – 7,0%
 • PODLASKIE – 5,4%
 • LUBUSKIE – 3,5%
 • ŁÓDZKIE – 3,4%
 • ŚLĄSKIE – 2,8%

 

Czy prowadzenie zdrowego stylu życia jest dla naszych respondentów ważne? Przekonajmy się, analizując statystyki. 

 

Niski portfel: Aż 17,8% respondentów w grupie niskiego portfela odpowiedziało, że nie dba o prowadzenie zdrowego stylu życia. 43,3% ankietowanych zaznaczyło, że jest to dla nich raczej ważne. 26,6% zadeklarowało, że prowadzenie zdrowego stylu życia jest dla nich bardzo ważne. 

 

Średni portfel: Tylko 5,6% ankietowanych odpowiedziało, że nie dba o prowadzenie zdrowego stylu życia. 66,9% respondentów określiło w ankiecie, że jest to dla nich raczej ważne. 28,1% uważa, że jest to dla nich bardzo ważne. 

 

Wysoki portfel: 4,2% respondentów deklaruje, że nie zwraca uwagi na prowadzenie zdrowego stylu życia. To najmniejszy procent, porównując do 2 pozostałych grup. 40% uważa, że jest to dla nich raczej ważne. Natomiast 55,8% osób określa prowadzenie zdrowego stylu życia jako bardzo ważny element ich jestestwa.

 

Przyjrzyjmy się, jak sytuacja ta przekłada się pod względem wieku respondentów:

 

W grupie 18-26 lata aż 17,2% grupy odpowiedziało, że nie dba o zdrowy styl życia. 48,4% uważa to za raczej ważną rzecz, natomiast 34,4% respondentów twierdzi, że jest to dla nich bardzo ważne. 

 

W grupie 27-42 lata tylko 5,8% osób zadeklarowało, że nie dba o zdrowy styl życia. 62,5% uważa, że jest to dla nich raczej ważne, a 31,8% deklaruje, że prowadzenie życia jest dla nich bardzo ważne.

 

W grupie 43-58 lat 8,9% osób uważa, że prowadzenie zdrowego stylu życia nie jest dla niego ważne, 56,4% respondentów zadeklarowało, że jest to dla nich raczej ważne, a 34,7% uważa to za bardzo ważny element ich życia.

 

W grupie 59+ lat 13,3% nie dba o prowadzenie zdrowego stylu życia. 60,6% uważa to za raczej ważne, a 26,1% osób zadeklarowało to jako bardzo ważny element. 

wiedza o zdrowym stylu życia

Konfrontacja z faktami: Czy uprawiasz sport i czy zdrowo się odżywiasz? 

Analizując odpowiedzi respondentów dotyczące ich stanu zdrowia, wiedzy o zdrowym stylu życia oraz ich stosunku do niego, czas na praktykę. W naszej ankiecie zadaliśmy pytania odnoszące się bezpośrednio do czynności – uprawiania sportu oraz zdrowego odżywiania. 

 

Niski portfel: W tej grupie aż 43,8 % osób odpowiedziało, że nie uprawia sportu. 19,7% respondentów uprawia go kilka razy w roku. 21,9% zadeklarowało, że jest to kilka razy w tygodniu. 14,5% ankietowanych odpowiedziało, że uprawia sport kilka razy w tygodniu. 

 

Średni portfel: 25% ankietowanych zadeklarowało, że nie uprawia sportu. 21,3% uprawia go kilka razy w roku. 32,9% robi to kilka razy w miesiącu, a 20,7% kilka razy w tygodniu. 

 

Wysoki portfel: 18,3% osób zadeklarowało, że całkowicie nie uprawia sportu. 10,8% robi to kilka razy w roku. 22,5% uprawia sport kilka razy w miesiącu, a aż 48,3% kilka razy w tygodniu

 

Co ciekawe, porównując grupy zawodowe, możemy zauważyć, że największy odsetek deklarujący, że nie uprawia sportu jest w grupie:

pracowników fizycznych – 67,2%, pracowników wyższego szczebla 61,5% oraz bezrobotnych 60%. 

 

Z kolei najwięcej osób uprawiających sport kilka razy w tygodniu, obserwujemy w grupach: uczących się – 32,3%, pracowników umysłowych 21,1% oraz osób na własnej działalności 18,2%.

 

Co ze zdrowym odżywianiem? Tutaj sytuacja jest nieco lepsza.

Niski portfel: 15,6% osób deklaruje, że ich dieta jest niezdrowa. 72,1% odpowiedziało, że ich dieta jest raczej zdrowa i tylko czasem zdarza się im jeść niezdrowo. Z kolei 12,3% osób respondentów zaznaczyło, że ich dieta jest zdrowa.

 

Średni portfel: 10,1% ankietowanych deklaruje, że ich dieta nie jest zdrowa. 73,3% to respondenci, którzy raczej jedzą zdrowo. 16,7% odpowiedziało, że ich dieta jest zdrowa. 

 

Wysoki portfel: Tylko 5% ankietowanych zaznaczyło, że ich dieta jest niezdrowa. 49,2% odpowiedziało, że raczej jedzą zdrowo. 45,8% to respondenci, którzy deklarują, że jedzą zdrowe posiłki. 

 

Patrząc na przekrój grupy pod kątem stanu cywilnego możemy zauważyć, że ankietowani deklarujący niezdrową dietę to osoby rozwiedzione z dzieckiem – 20,9%, panna/kawaler – 17,2% oraz osoby rozwiedzione (bez dziecka) – 14,9%. 

 

uprawianie sportu przez polaków

 

Badania profilaktyczne oraz pomoc psychologiczna. 

Zadaliśmy również pytania naszym respondentom odnośnie wykonywania badań profilaktycznych oraz ich częstotliwości. Nasi ankietowani odpowiedzieli w następujący sposób:

 

Niski portfel: 16,7% osób nie poddaje się badaniom profilaktycznym. 27,1% robi to raz na kilka lat. Z kolei raz w roku badaniom poddaje się 40,3% respondentów. 15,9% robi to kilka razy w roku. 

 

Średni portfel: 6% grupy przyznaje, że nie wykonuje badań. 29,1% osób robi to raz na kilka lat. 46,1% to respondenci wykonujący badania raz w roku. Z kolei kilka razy w roku badania wykonuje 18,8%. 

 

Wysoki portfel: Tylko 3,3% respondentów odpowiedziało, że nie poddaje się badaniom profilaktycznym. 15,8% wykonuje badania raz na kilka lat. 48,3% deklaruje, że robi to raz w roku, a 32,5% kilka razy w roku. 

 

Województwa, w których najwięcej respondentów zadeklarowało, że nie poddaje się badaniom profilaktycznym to:

 • PODLASKIE – 18,9%
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 18,5%
 • KUJAWSKO-POMORSKIE – 16,3%
 • OPOLSKIE – 12,5%
 • ZACHODNIOPOMORSKIE – 12,5%
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE – 11,1% 
 • LUBUSKIE – 10,3%
 • ŁÓDZKIE – 10,2%

 

Czy korzystamy z pomocy psychologicznej? Jakie zawody udają się najczęściej po pomoc? Sprawdźmy!

 

Niski portfel: 24,1% zadeklarowało, że nie korzysta i nie ma zamiaru korzystać z pomocy psychologa/terapeuty/coacha.  53,4% respondentów odpowiedziało, że nie korzysta z pomocy, ale tego nie wyklucza. 20% ankietowanych korzystało kilka razy w swoim życiu z tego rodzaju pomocy. 2,5% to ankietowani, którzy korzystają regularnie. 

 

Średni portfel: 12,6% ankietowanych zadeklarowało, że nie korzysta z pomocy psychologa/terapeuty/coacha i w przyszłości nie planuje. 63,4% respondentów na chwilę obecną nie korzysta z pomocy, ale jej nie wyklucza. 19,4% korzysta z niej od czasu do czasu, natomiast 4,7% korzysta z niej regularnie. 

 

Wysoki portfel: 16,6% respondentów odpowiedziało, że nie korzysta i nie ma zamiaru korzystać z pomocy psychologa/terapeuty/coacha. 57,8% deklaruje, że nie korzysta, ale tego nie wyklucza. 20,3% korzysta z niej raz na jakiś czas, a 5,3% robi to regularnie. 

 

Kto najczęściej udaje się po poradę do psychologa/terapeuty/coacha? Przeanalizowaliśmy to uwzględniając poszczególne zawody. Wyniki pokazują, że najczęściej z regularnej pomocy korzystają w danej grupie zawodowej: osoby uczące się – 32,3%, osoby posiadające własną działalność – 18,2%, pracownicy wyższego szczebla (dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy) – 9,9%. 

Zdrowie psychiczne polaków

Czy stosujesz witaminy i suplementy?

Witaminy i suplementy diety to podstawa wśród podejścia do zdrowego stylu życia. Jak Polacy podchodzą do tego tematu? Zacznijmy od różnic w płci!

Według statystyk aż 25,5% mężczyzn deklaruje, że nie stosuje suplementów diety, gdzie taką samą deklarację podaje 11,6% kobiet. 32,1% mężczyzn i 34,1% kobiet robi to od czasu do czasu. Podstawową suplementację stosuje 25,9% mężczyzn oraz 31,4% kobiet. Natomiast suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu zażywa 16,4% mężczyzn oraz 22,9% kobiet. 

Co ciekawe, wśród Panów większe zainteresowanie suplementacją rośnie wraz z … pojawieniem się żony! Znacznie zmniejsza się odsetek Panów deklarujących brak zażywania suplementów: kawaler – 25,5%, żonaty – 11,7%. Z kolei widzimy też znaczną różnicę wśród mężczyzn, którzy odpowiadali, że stosują suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu: kawaler – 16,4%, żonaty – 23,1%.

 

Analizując niski, średni i wysoki portfel możemy prezentujemy następujące statystyki:

 

Niski portfel: 23% nie zażywa suplementów i witamin. 33,7% robi to od czasu do czasu. 26,3% stosuje podstawową suplementację. 17% zażywa witaminy i suplementy dostosowane do potrzeb organizmu.

 

Średni portfel: 11% ankietowanych nie używa suplementów diety i witamin. 37,2% robi to od czasu do czasu. 33,7% respondentów stosuje podstawową suplementację, a 18% wybiera suplementację dostosowaną do potrzeb organizmu. 

 

Wysoki portfel: 11,7% respondentów nie stosuje suplementacji. 16,7% ankietowanych odpowiedziało, że robi to od czasu do czasu. Podstawową suplementację zażywa 25% respondentów, a 46,7% stosuje suplementy i witaminy dostosowane do potrzeb ich organizmu. 

witaminy

 

Używki (wyroby tytoniowe, alkohol i narkotyki)

Używki zawsze budzą wiele kontrowersji. Kto najczęściej po nie sięga? Sprawdźmy!

 

Wyroby tytoniowe:

Naszą analizę oparliśmy nie tylko o wartość portfela, ale także status zawodowy oraz cywilny. Z badań ankietowych wynika, że regularne palenie wyrobów tytoniowych najczęściej spotykamy u osób: rozwiedzionych z dziećmi – 37,2%, panna/kawaler – 23,8% oraz rozwiedzionych – 20,9%.

Z kolei pod względem statusu zawodowego są to: pracownicy fizyczni 31,2%, bezrobotni – 25,4% oraz osoby uczące się 18,5%. 

 

Niski portfel: Nie palę – tak odpowiedziało 60,5% ankietowanych, 17,3% pali okazjonalnie, natomiast 22,2% robi to regularnie. 0,3% kilka razy w tygodniu.

 

Średni portfel: 66,9% respondentów odpowiedziało, że nie pali wyrobów tytoniowych. 18,4% robi to okazjonalnie, a 14,7% regularnie. 0,6% kilka razy w tygodniu.  

 

Wysoki portfel: 70,8% to ankietowani, którzy zadeklarowali, że nie palą wyrobów tytoniowych. 17,5% to osoby palące okazjonalnie, a 11,7% – regularnie. 2,5% kilka razy w tygodniu. 

palenie tytoniu w Polsce

 

Alkohol:

Jak wyglądają dane pod względem alkoholu? Ponad 10,2% mężczyzn i 4,6% kobiet pije alkohol kilka razy w tygodniu. 30,3% mężczyzn i 21,4% kobiet robi to kilka razy w miesiącu. Okazjonalnie spożywa alkohol 53,5% kobiet oraz 45,6% mężczyzn. Nie pije alkoholu 20,6% kobiet oraz 13,9% mężczyzn. 

 

Według danych do osób, które spożywają alkohol kilka razy w tygodniu należą: panna/kawaler – 8,8%, panna/kawaler z dzieckiem – 7,3%, osoby rozwiedzione – 6%.

 

Jak wyglądają dane z uwzględniające wysokość portfela? 

 

Niski portfel: 25,2% osób zadeklarowało, że nie pije alkoholu. 38,9% robi to okazjonalnie. 27,1% robi to raz w miesiącu. 8,8% kilka razy w tygodniu. 

 

Średni portfel: Nie pije alkoholu 13,4% respondentów, 57,8% robi to okazjonalnie. 23,8% kilka razy w miesiącu, a 5% kilka razy w tygodniu. 

 

Wysoki portfel: 22,5% ankietowanych deklaruje, że nie pije alkoholu. 60,8% robi to okazjonalnie. 13,3% pije alkohol kilka razy w miesiącu, natomiast 3,3% kilka razy w tygodniu. 

Spożywanie alkoholu

Narkotyki i substancje psychoaktywne 

Narkotyki to temat kontrowersyjny, jednak ważny do poruszenia. Patrząc na zgromadzone dane oraz podział ze względu na kategorię zawodową największą grupę osób zażywających narkotyki (również okazjonalnie) są uczniowie – 24,1%.

Wyniki pokazują także, że respondenci, którzy deklarują, że biorą narkotyki lub substancje psychoaktywne kilka razy w tygodniu to najczęściej: osoby na własnej działalności – 2,9%, bezrobotni – 1,4% oraz specjaliści i technicy 0,8%. 

Narkotyki/substancje psychoaktywne kilka razy w miesiącu najczęściej zażywają: osoby uczące się – 5,6%, pracownicy usług i handlu – 2,7% oraz pracownicy wyższego szczebla (dyrektorzy, menedżerowie, kierownicy) – 2%. 

 

17,8% osób w wieku 18-26 zażywa narkotyki (także okazjonalnie). To największy odsetek wśród badanych. 27-42 lata to 7,4% osób – znacznie mniejsza część grupy. W wieku 43-58 to 6,4%, a w wieku 59+ 2,2%.

 

W przypadku podziału na wartość portfela, dane wyglądają następująco:

 

Niski portfela: 92,9% respondentów nie zażywa narkotyków, 4,9% robi to okazjonalnie. 1,9% kilka razy w miesiącu, a 0,3% kilka razy w tygodniu. 

 

Średni portfel: Ankietowani deklarują, że nie zażywają narkotyków/substancji psychoaktywnych – 92,2%. 5,3% respondentów robi to okazjonalnie. 1,8% kilka razy w miesiącu, natomiast 0,7% kilka razy w tygodniu. 

 

Wysoki portfel: 89,2% nie zażywa narkotyków i substancji psychoaktywnych. 5% robi to okazjonalnie. 3,3% kilka razy w miesiącu, a 2,5% kilka razy w tygodniu.

zażywanie narkotyków

Ile Polacy wydają na jedzenie?

Według zgromadzonych danych największa liczba mężczyzn – 51,5% i kobiet – 4,7% zadeklarowała, że wydaje na jedzenie między 1001, a 2000 zł. 27% kobiet oraz 22,6% mężczyzn wydaje miesięcznie na jedzenie do 1000 zł. Kwoty od 2001 do 3000 zł zadeklarowało 21,2% mężczyzn oraz 20,1% kobiet. Od 3000 zł wzwyż za jedzenie płaci 5,1% kobiet oraz 4,7% mężczyzn.

 

Czy apetyt rośnie w miarę zadowolenia ze swoich zarobków? Przekonajmy się. 

 

Niski portfel: Ponad 47,1% respondentów odpowiedziało, że wydaje miesięcznie na jedzenie między 1001-2000 zł. 35,3% to osoby deklarujące, że wydają 0-1000 zł. 14,5% mieści się w przedziale 2001-3000 zł, a tylko 3% wydaje na jedzenie powyżej +3001 zł.

 

Średni portfel: 53,7% osób wydaje miesięcznie na jedzenie 1001-2000 zł. 21,9% deklaruję kwotę od 0-1000 zł. 20,9% ankietowanych odpowiedziało, że mieści się w kwocie 2001-3000 zł, a 3,5% osób wydaje na jedzenie powyżej +3000 zł. 

 

Wysoki portfel: W tym przypadku najwięcej ankietowanych, bo aż 36,7% odpowiedziało, że wydaje miesięcznie na jedzenie od 2001 do 3000 zł. 32,5% wydaje od 1001 do 2000 zł. 17,5% to respondenci wydający powyżej +3000 zł miesięcznie. Tylko 13,3% wydaje na jedzenie do 1000 zł. 

 

Województwo, w którym najwięcej respondentów odpowiedziało, że wydaje na jedzenie do 1000 zł to:

 • PODKARPACKIE -46,5%
 • LUBELSKIE – 41,9%
 • ŚWIĘTOKRZYSKIE – 33,3%
 • KUJAWSKO-POMORSKIE – 30,2%
 • ŚLĄSKIE – 28,2%
 • MAŁOPOLSKIE – 26,4%
 • OPOLSKIE – 25,0%

Ile Polacy wydają na jedzenie

Ile miesięcznie wydajesz na witaminy i suplementy diety?

Według statystyk 41,4% mężczyzn oraz 37,2% kobiet wydaje na witaminy i suplementy diety od 0 do 50 zł miesięcznie. Od 51 do 150 zł na suplementy diety wydaje 36,9% kobiet oraz 36,2% mężczyzn. 22,8% mężczyzn i 15,3% kobiet deklaruje, że wydaje na suplementy od 151 do 250 zł. Powyżej 250 zł na suplementy wydaje 7,4% mężczyzn oraz 6,2% kobiet. 

 

Dane statystyczne w oparciu o wysokość portfela wynoszą:

 

Niski portfel: 49,3% osób deklaruje, że wydaje na suplementy od 0-50 zł miesięcznie. 29,6% wydaje w granicach 51-150 zł. 15,9% deklaruje, że płaci miesięcznie od 151 do 250 zł. A od 250 zł wzwyż płaci zaledwie 5,2% respondentów.

 

Średni portfel: 37% ankietowanych odpowiedziało, że wydaje na suplementy diety między 51-150 zł miesięcznie. 35,5% to ankietowani deklarujący, że płacą od 0-50 zł. 22,1% to respondenci, którzy odpowiedzieli, że wydają na suplementy i witaminy od 151-250 zł, a 5,4% ankietowanych płaci powyżej 250 zł. 

 

Wysoki portfel: Najwięcej ankietowanych – bo 31,7% – odpowiedziało, że wydaje między 51-150 zł na suplementy diety i witaminy w miesiącu. 30% z nich zadeklarowało kwotę 151-250 zł. 20% wydaje powyżej 250 zł miesięcznie, a 18,3% do 50 zł.

 

Województwa, w których Polacy wydają miesięcznie najwięcej na witaminy i suplementy diety (powyżej 250 zł):

 • MAZOWIECKIE – 14,0%
 • DOLNOŚLĄSKIE – 11,6%
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 11,1%
 • LUBUSKIE – 10,3%
 • ZACHODNIOPOMORSKIE – 10,0%
 • ŁÓDZKIE – 8,5%
 • ŚLĄSKIE – 8,5%
 • PODLASKIE – 8,1%

Ile wydajesz na suplementy

 

Ile Polacy wydają miesięcznie na wizyty okołomedyczne?

Ile są w stanie wydać Polacy na wizyty około medyczne w miesiącu? Przedstawmy fakty!

Statystyki mówią, że 53,3% mężczyzn oraz 52,1% kobiet wydaje na wizyty okołomedyczne między 0-100 zł. 33,2% kobiet oraz 32,5% mężczyzn deklaruje, że miesięcznie na wizyty około medyczne przeznacza od 101-300 zł. 11,7% kobiet i 8,8% mężczyzn wydaje od 301 zł do 500 zł. Natomiast 5,5% mężczyzn i 2,9% kobiet deklaruje w ankietach, że ich koszt przekracza powyżej 500 zł. 

Patrząc na zasób portfela, widzimy, że:

 

Niski portfel: 64,4% wydaje na wizyty od 0-100 zł. 26,6% płaci od 101 zł do 300 zł. 7,4% jest w stanie zapłacić od 301 zł do 500 zł, a jedynie 1,6% respondentów wydaje na wizyty około medyczne od 500 zł w górę. 

 

Średni portfel: 50,4% respondentów odpowiedziało, że na wizyty około medyczne wydaje do 100 zł miesięcznie. 36,8% ankietowanych zadeklarowało, że jest to kwota między 101 zł, a 300 zł. 10,5% to osoby wydające na wizyty około medyczne od 301 zł do 500 zł, natomiast 2,3% ankietowanych odpowiedziało, że przeznacza na to miesięcznie powyżej 500 zł. 

 

Wysoki portfel: 35,8% ankietowanych odpowiedziało, że na wizyty okołomedyczne wydaje miesięcznie między 101 zł, a 300 zł. 25% z nich mieści się w kwocie między 0-100 zł. 24,2% to osoby deklarujące, że na wizyty przeznaczają od 301 zł do 500 zł, a 15% respondentów miesięcznie wydaje ponad 500 zł na wizyty okołomedyczne.

 

Województwa, w których Polacy wydają miesięcznie najwięcej na wizyty około medyczne (powyżej 500 zł):

 • MAŁOPOLSKIE – 7,1%
 • MAZOWIECKIE – 6,6%
 • DOLNOŚLĄSKIE – 5,8%
 • ŁÓDZKIE – 5,1%
 • ŚLĄSKIE – 4,2%
 • WARMIŃSKO-MAZURSKIE – 3,7%
 • LUBUSKIE – 3,4%

Ile wydajesz na wizyty okołomedyczne

 

Podsumowanie 

Analizując zgromadzone dane możemy zauważyć, że wiedza na temat zdrowego stylu życia, a także stan zdrowia wzrasta proporcjonalnie do zadowolenia ze swojej sytuacji materialnej. Im większe zarobki, tym większa wiedza oraz zadowolenie ze swojego zdrowia. Widać to nie tylko w pytaniach deklaratywnych na temat stanu zdrowia, ale także zdrowego stylu życia – uprawiania sportu, zdrowego odżywiania oraz suplementacji. Jedynym większym odchyleniem jest zażywanie narkotyków/substancji psychoaktywnych w grupie osób z wysokim portfelem, które jest większe niż w innych grupach. 

Co ciekawe, patrząc na dane z podziałem na wiek możemy zauważyć, że osoby powyżej 59+ są mniej zmotywowane do prowadzenia zdrowego stylu życia. 

Grupa najmłodsza – 18-26 lat – jest najbardziej zróżnicowana pod kątem prowadzenia zdrowych nawyków. Ich wiedza z tego zakresu jest wysoka – zmiana w edukacji na przestrzeni lat, większy i lepszy dostęp do wiedzy – jednak nawyki oraz działania ryzykowne (największy odsetek korzystania z narkotyków) ukazują, że nie jest ona stosowana w praktyce przez dużą część tej grupy wiekowej. 

Jakie są z tego wnioski? Mimo, iż nasze społeczeństwo jest coraz bardziej edukowane na temat zdrowego stylu życia, w wielu obszarach widzimy spore braki, które przekładają się na zły stan zdrowia. Są to m.in. nieprawidłowe nawyki żywieniowe, brak badań profilaktycznych oraz nadużywanie używek. Minie wiele lat nim edukacja i wiedza przełoży się na praktyczne zastosowanie i społeczeństwo uświadomi sobie, że dbanie o swoje zdrowie jest ważne. 

 

Coraz więcej Polaków niezależnie od statusu społecznego, wykształcenia jest świadoma konieczności prowadzenia szeroko rozumianego zdrowego stylu życia. Niemniej jednak lepsza sytuacja finansowa wśród badanych pokazuje, że dbałość o zdrową dietę, regularną aktywność fizyczną, badania profilaktyczne, czy stosowanie suplementów odgrywa w tej grupie ważniejszą rolę niż wśród pozostałych. Najchętniej o zdrowy styl życia dbają młodzi ludzie w wieku 18-26 lat. Z wiekiem motywacja do dbania o swoje zdrowie spada. W naszym społeczeństwie widać również, że kobiety skłonne są bardziej dbać o swoje zdrowie niż mężczyźni. Aż 25,5% mężczyzn deklaruje, że nie spożywa nawet podstawowej suplementacji, gdzie wśród kobiet ta deklaracja wynosi mniej niż 11,6%. Pozytywnym aspektem jest fakt, iż zdrowy styl życia staje się dla Polaków coraz ważniejszy, a profilaktyka nie jest już tylko teorią, lecz praktyką. 

 

mgr KAROLINA NOWAK
Dietetyk Kliniczny

 


Metodologia badania
Dane zostały zebrane metodą CAWI (badania ankietowe online) na próbie 1001 respondentek z całej Polski. Badania przeprowadzono w okresie 20 lipca 2023 roku – 12 listopada 2023 roku.

Użytek publiczny
Przedstawione w raporcie dane, treści oraz infografiki stanowią użytek publiczny i można je wykorzystywać w celach komercyjnych i niekomercyjnych ze wskazaniem autora analizy oraz źródła raportu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *