Reklamacje i zwroty

Zwroty produktów

Klient będący Konsumentem, lub do którego stosuje się przepisy właściwe dla Konsumenta ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia Produktów bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zwracamy wówczas Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym te ostatnie koszty tylko w zakresie określonym w części X Regulaminu. Zwrot środków następujące niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż czternaście (14) dni od dnia, w którym MyBestPharm S.A. została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy (zwrocie towaru) w sposób opisany w postanowieniach Regulaminu. Wszystkie szczegóły dotyczące zwrotów towarów są dostępne w Regulaminie Sklepu internetowego MyBestPharm w części X regulującej sposób korzystania z prawa odstąpienia od umowy.

Wzór formularza odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.

Zwracane Produktu należy wysyłać na adres: Magazyn centralny MyBestPharm S.A. adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle

Zgłaszanie reklamacji

Reklamacje należy przesyłać pocztą elektroniczną email na adres: [email protected] . Nasz zespół ma 14 dni na jej rozpoznanie i w tym czasie Klient zostanie poinformowany o uznaniu reklamacji za zasadną bądź też nieuzasadnioną, a gdyby to nie było to możliwe, zobowiązujemy się do poinformowania Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpoznana oraz do rozstrzygnięcia reklamacji gdy tylko będzie to możliwe. Szczegółowe zasady rozpatrywania reklamacji znajdują się w części XI Regulaminu.

Wzór formularza reklamacji można pobrać tutaj.

Reklamacje należy wysyłać na adres: Magazyn centralny MyBestPharm S.A. adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle