Regulamin promocji „Darmowy e-book o odchudzaniu od MyBestPharm”

Regulamin promocji „Darmowy e-book o odchudzaniu od MyBestPharm”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji z użyciem kodu rabatowego (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249(dalej jako: Organizator).

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) newslettera, czyli informacji o tematyce marketingowej za pośrednictwem komunikacji e-mail i SMS (zgoda na marketing bezpośredni) oraz na na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) jej partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani partnerzy biznesowi: MUDII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420;,

 

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

 • 2. Zasady Promocji

 

 1. Aby otrzymać prezent od MyBestPharm w postaci e-booka o odchudzaniu, należy prawidłowo wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://mybestpharm.com/zapis-ebook-odchudzanie/  oraz zaakceptować regulamin promocji, zaznaczając właściwy checkbox.

 

 1. Promocją objęte są wszystkie zgłoszenia złożone na stronie promocji https://mybestpharm.com/zapis-ebook-odchudzanie/, zgodnie z opisem z §2. pkt.1.

 

 1. Organizator zastrzega, że za jeden(1) zapis, klient otrzymuje jeden(1) e-book.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

 • 3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

 

 1. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mybestpharm.com.

 

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.