-10% z kodem WIOSNA10 i gwarancja dostawy przed majówką

Regulamin konkursu Instagram „Konkurs walentynkowy”

Regulamin konkursu Instagram „Konkurs walentynkowy”

 

§1. Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Konkurs walentynkowy” (zwanej dalej: Konkursem) jest MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Magosz Mirosław – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 1.     Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com
 1.     Poprzez przystąpienie do Konkursu, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 1.     Konkurs skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

§2. Zasady Konkursu

 1.     Czas trwania konkursu: od 14.02.2024 r. od godziny 9:00 do 21.02.2024 r. do godziny 23:59.
 2.     Konkurs będzie polegać na napisaniu komentarza pod wskazanym postem na Instagramie MyBestPharm z odpowiedzią na pytanie: co robisz tylko dla siebie?
 3. Organizator zastrzega, że wygrywają tylko 2 osoby.
 4. Organizator zastrzega, że uczestniczka konkursu może napisać tylko jeden komentarz, który bierze udział w rozdaniu nagród.
 5.     Nagrody do wygrania:
  Zestaw I:
  – Lancôme tusz do rzęs Hypnôse
  – Yves Saint Laurent Rouge Pur Couture pomadka
  – Chanel N°5 Woda perfumowana
  – MyBestBeauty
  – MyBestCollaGENZestaw II:
  – Apple Watch SE 2gen GPS 40mm koperta z aluminium
  – MyBestSim 2.0
  – MyBestSkinnyKażda zwyciężeni konkursu ma prawo wyboru zestawu  I lub II z nagrodami, zaproponowanymi przez Organizatora.

§3. Czas realizacji zamówień

 1. Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

§4. Postanowienia końcowe

 1.     Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: www.mybestpharm.com.
 1.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu konkursu.
 1.     Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Konkursu określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie www.mybestpharm.com.
 1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego  www.mybestpharm.com oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.