Regulamin – Akcja promocyjna MyBestPharm x Bartek Szemraj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia Akcji promocyjnej w sklepie www.mybestpharm.com, MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł opłacony w części tj. w kwocie 25.000, 00 zł (dalej, jako Konkurs).
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest @mybestpharm oraz @bartekszemraj (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Akcją promocyjną lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mybestpharm oraz @bartekszemraj
 • 2 Uczestnictwo w Akcji promocyjnej
 1. W konkursie uczestniczyć może wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 1. złożyła zamówienie w sklepie www.mybestpharm.com z użyciem kodu “EFEKTY”,
 2. wartość zamówienia przekracza 300 PLN,
 • 3 Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej
 1. W celu uczestniczenia w Akcji osoba, spełniająca wymagania określone w § 2 powyżej ma obowiązek:
 1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. złożyć zamówienie, którego wartość przekracza 300 PLN,
 1. Z promocji wyłączone są płatności za pobraniem.
 • 5 Przebieg Akcji promocyjnej
 1. W czasie trwania Akcji kup produkty za minimum 300 zł z kodem “EFEKTY”, a po zakupie otrzymasz e-mail z linkiem i indywidualnym kodem do programu treningowego „3X” na platformie Strefa Przemian Bartka Szemraja za 1 zł (program w regularnej cenie kosztuje 249 zł).
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2024 r. i obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 2. W czasie trwania Akcji Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.com
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.
Twój koszyk (0)
  Twój koszyk jest pusty