Regulamin – Akcja promocyjna MyBestPharm x Bartek Szemraj

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady organizacji oraz przeprowadzenia Akcji promocyjnej w sklepie www.mybestpharm.com, MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Kędzierzyna-Koźla, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, kapitał zakładowy 100.000, 00 zł opłacony w części tj. w kwocie 25.000, 00 zł (dalej, jako Konkurs).
 2. Organizatorem akcji promocyjnej jest @mybestpharm oraz @bartekszemraj (dalej, jako Organizator).
 3. Z Organizatorem Konkursu w sprawach związanych z Akcją promocyjną lub niniejszym Regulaminem kontaktować można się poprzez profil: @mybestpharm oraz @bartekszemraj
 • 2 Uczestnictwo w Akcji promocyjnej
 1. W konkursie uczestniczyć może wyłącznie osoba fizyczna spełniająca następujące warunki:
 1. złożyła zamówienie w sklepie www.mybestpharm.com z użyciem kodu “EFEKTY”,
 2. wartość zamówienia przekracza 300 PLN,
 • 3 Zasady uczestnictwa w Akcji promocyjnej
 1. W celu uczestniczenia w Akcji osoba, spełniająca wymagania określone w § 2 powyżej ma obowiązek:
 1. zapoznać się z niniejszym Regulaminem,
 2. złożyć zamówienie, którego wartość przekracza 300 PLN,
 1. Z promocji wyłączone są płatności za pobraniem.
 • 5 Przebieg Akcji promocyjnej
 1. W czasie trwania Akcji kup produkty za minimum 300 zł z kodem “EFEKTY”, a po zakupie otrzymasz e-mail z linkiem i indywidualnym kodem do programu treningowego “3X” na platformie Strefa Przemian Bartka Szemraja za 1 zł (program w regularnej cenie kosztuje 249 zł).
 • 6 Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.01.2024 r. i obowiązuje do wyczerpania zapasów.
 2. W czasie trwania Akcji Regulamin opublikowany będzie na stronie internetowej www.mybestpharm.com
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu jest możliwa wyłącznie w przypadku konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawnych i wymaga powiadomienia Uczestników o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 3 zd. 1 powyżej.
 4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji handlowych i ofert wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) informacji reklamowych wykonywanego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (połączenia telefoniczne/SMS) oraz automatycznych systemów wywołujących tj. telefonu i komputera, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne i w tym celu udostępniam podany przeze mnie w formularzu numer telefonu.
 6. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych w zakresie adresu e-mail, imienia i numeru telefonu przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle (KRS: 0000871865) jej Partnerom biznesowym w celu otrzymywania od tych partnerów informacji handlowych o nowych ofertach, promocjach, produktach, usługach czy konkursach. Wskazani Partnerzy biznesowi: MUDII SP. Z O. O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Młynarska 8/12 (01-194 Warszawa), zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy KRS pod nr 0001033782, REGON: 525178332, NIP: 5214017420