Produkt podaję córce od dwóch tygodni - MyBestPharm