Regulamin testowania produtku MyBestGenius

REGULAMIN TESTOWANIA PRODUKTU MYBESTGENIUS

Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady współpracy – Udziału w testowaniu produktów – pomiędzy MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, a osobami testującymi.

 

I. DEFINICJE

 1. Osoba testująca (tester) – osoba, która po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego online została zakwalifikowana do udziału w testowaniu produktów przez MyBestPharm S.A. (dalej MyBestPharm).
 2. Udział w testowaniu – polega na przekazaniu przez MyBestPharm testerowi suplementów diety MyBestGenius w celu ich testowania w zamian zobowiązania Testera realizowane poprzez ankiety online oraz email [email protected] zgodnie z postanowieniami zawartymi w punkcie V i VI.
 3. Formularz zgłoszeniowy – formularz online, który osoba zgłaszająca się musi wypełnić, aby móc przystąpić do procesu ewentualnego wyboru go jako testera firmy MyBestPharm.
 4. Osoba zgłaszająca się – osoba pełnoletnia, która wypełniła formularz zgłoszeniowy w celu udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm.
 5. Instrukcja – dokument załączony przesyłki z produktami przeznaczonymi do testowania przekazanymi Osobie testującej zawierające szczegółowe wytyczne dotyczące akcji testowania realizowanej przez MyBestPharm.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba zgłaszająca się zobowiązana jest – przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego – do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 2. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem przez osobę zgłaszającą się zgody na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie wizerunku w tym opinii i danych osobowych na stronie internetowej www.mybestpharm.com, na profilach Instagram, Facebook oraz we wszelkich działaniach marketingowych podejmowanych przez MyBestPharm.
 3. Osoba zgłaszająca się, która w późniejszym czasie może stać się testerem suplementów diety firmy MyBestPharm zgadza się, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie, wynikająca z jego niedopatrzenia nie jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.

 

III. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 1. Aby wziąć udział w procesie rekrutacji na Testera, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online, dostępny na stronie https://mybestpharm.com/mybestchallenge-genius/formularz.php
 2. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego stanowi formę wyrażenia chęci Udziału w testowaniu produktów z MyBestPharm. Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany przez każdą pełnoletnią osobę, która wyraża chęć Udziału w testowaniu produktów z MyBestPharm, spełnia warunki definicji „Osoby zgłaszającej się” oraz warunki wyboru na Testera określone w rozdz. IV.
 3. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm stanowi formę wyrażenia zgody do zawarcia tejże współpracy oraz zgodę na udostępnienie wizerunku, opinii, danych na stronie internetowej www.mybestpharm.com, na profilach Instagram, Facebook oraz we wszelkich działaniach marketingowych podejmowanych przez MyBestPharm.
 4. Formularz zgłoszeniowy zakłada wypełnienie ankiety oraz przesłanie danych teleadresowych osoby zgłaszającej się do udziału w testowaniu produktów.
 5. Zbieranie danych osobowych poprzez formularz zgłoszeniowy jest zgodne z Polityką Prywatności obowiązującą w MyBestPharm, z którą można zapoznać się pod adresem witryny Internetowej: https://mybestpharm.com/polityka-prywatnosci/ . Osoba testująca otrzyma klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, co potwierdzenie wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych. Brak takiej zgody uniemożliwia udział danej Osoby testującej w akcji.
 6. Wysłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem osoby zgłaszającej się do grona testerów MyBestPharm.
 7. Firma MyBestPharm zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane formularze zgłoszeniowe.
 8. Ewentualna odpowiedź na formularz zgłoszeniowy zostanie wysłana pocztą elektroniczną do osoby zgłaszającej się z adresu challenge@mybestpharm.com.
 9. Jeśli osoba zgłaszająca się nie otrzyma wiadomości zwrotnej w ciągu dziesięciu (10) dni od wysłania formularza zgłoszeniowego, oznacza to, że nie została ona zakwalifikowana do grona testerów firmy MyBestPharm.

 

IV. WARUNKI ZAKWALIFIKOWANIA OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SIĘ DO GRONA TESTERÓW

Formularz zgłoszeniowy może być wysłany przez każdą pełnoletnią osobę, która wyraża chęć Udziału w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm. Zakwalifikowanie osoby zgłaszającej się do grona Testerów będzie opierało się na spełnieniu poniższych kryteriów:

 

 1. Potwierdzenie braku przeciwwskazań do stosowania produktów MyBestPharm:

a) Ciąża
b) Karmienie piersią
c) Okres aktywnego starania się o zajście w ciążę
d) Okres leczenia bezpłodności
e) Choroby ostre lub przewlekłe, nieuregulowane lekami (np. choroby alergiczne, szczególnie na białko ryb, choroby z autoagresji, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia hormonalne, choroby tarczycy, nadnerczy, niewydolność wątroby, niewydolność nerek, żółtaczka, zapalnie trzustki, czynna choroba wrzodowa, stany zapalne jelit).
f) stosowanie leków przeciwdepresyjnych i/lub neurologicznych
g) zdiagnozowane i leczone lub nieleczone zaburzenia psychiczne i/lub neurologiczne

 

 1. Prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 7.07.2023 r.
 2. Zaakceptowanie Regulaminu.
 3. Zgoda na udostępnienie wizerunku, opinii wg regulaminu akcji.
 4. Wybranie przez MyBestPharm zgłoszenia spośród wszystkich przesłanych zgłoszeń.

 

V. UDZIAŁ W TESTOWANIU PRODUKTÓW Z FIRMĄ MYBESTPHARM

 1. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm ma charakter dobrowolny.
 2. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm polega na tym, że MyBestPharm wysyła testerom paczki z suplementami diety, za które w zamian oczekuje

a) wypełnienia przesłanych wcześniej ankiet/dzienniczków suplementacji.

Terminy wypełnienia:
7-9.08.2023 pierwsza ankieta po 1 miesiącu,
4-6.09.2023 druga ankieta po 2 miesiącu,
2-4.10.2023 trzecia ankieta na zakończenie po 3 miesiącu.

b) wypełnienie ankiety na zakończenie najpóźniej do 5.10.2023 r.

 1. Udział w testowaniu produktów z firmą MyBestPharm nie zakłada wynagrodzenia finansowego ani odpłatności za dostarczane produkty dla MyBestPharm.
 2. MyBestPharm informuje, że do każdej wysyłki dobieramy różne grupy testerów, w liczbie odpowiadającej potrzebom MyBestPharm.

 

VI. OCZEKIWANIA WZGLĘDEM TESTERA

Po wysłaniu testerowi przesyłki z suplementami diety, firma MyBestPharm oczekuje, że:

 1. Tester sumiennie przetestuje otrzymane suplementy, zgodnie z przedstawionym w Instrukcji dawkowaniem.
 2. Tester nie będzie przyjmował jakichkolwiek innych suplementów bądź produktów, które mogą wpłynąć w jakikolwiek sposób na efekty suplementacji lub wywołać niepożądane reakcje.
 3. Tester zgłosi zaprzestanie suplementacji jeśli pojawi się określony powód, przez który nie może kontynuować kuracji.
 4. Tester wypełni ankietę dotyczącą efektów stosowania trzymiesięcznej kuracji.

Wszelką odpowiedzialność za podawanie MyBestPharm S.A. fałszywych informacji niezgodnych z faktycznym stanem zdrowia ponosi osoba testująca, MyBestPharm S.A. nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych w czasie procesu weryfikacyjnego, w razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy rezygnacje z udziału w programie testowania lub kontakt z lekarzem, celem potwierdzenia możliwości bezpiecznego udziału w akcji.

  Calculate Shipping
  Change Coupon