Regulamin publikowania opinii w sklepie internetowym mybestpharm.com

  1. Sprzedawca: sklep internetowy, działający pod adresem internetowym: https://mybestpharm.com/, prowadzony jest przez MyBestPharm S.A. z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, adres: ul. Powstańców 70, 47 – 220 Kędzierzyn – Koźle, spółka prawa handlowego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000871865, NIP: 6751740249, REGON:387675459, zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Towarach/Produktach i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.
  2. Wystawienie opinii o Towarach/Produktach i/lub Sklepie jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Towaru dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
  3. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca w terminie do 14 dni wysyła Kupującemu link do wystawienia opinii/oceny Towaru/Produktu lub Sklepu, który prowadzi do, np. ankiety z oceną Towaru/Produktu i/lub Sklepu lub karty Towaru.
  4. Kupujący może dokonać dobrowolnie oceny Towaru/Produktu i/lub Sklepu w terminie, do 30 dni od otrzymania linku umożliwiającego wystawienie opinii.
  5. Przetwarzanie danych w celu wysłania maila z prośbą o ocenę Sklepu i/lub Towaru/Produktu odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a przetwarzanie to odbywa się w usprawiedliwionym celu administratora danych (Sprzedawcy), którym jest doskonalenie oferty i/lub Towaru/Produktu i/lub Sklepu poprzez gromadzenie rzetelnych opinii o nich przez właściciela Sklepu.
  6. Dane osobowe Kupującego, w szczególności jego adres e-mail nie jest udostępniany innym osobom lub podmiotom, a służy jedynie weryfikacji, czy osoba dokonująca oceny jest faktycznie osobą, która dokonała zamówienia danego Towaru/Produktu i jest przechowywany wyłącznie do wiadomości Sprzedawcy.