Regulamin promocji „Dzień Mamy”

Regulamin promocji „Dzień Mamy”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.pl

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Dzień Mamy” (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Maciej Romiszewski – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.
 3. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
 4. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

 • 2. Zasady Promocji
 1. Czas trwania promocji: od 19.05.2023r. od godz. 10:00 do 22.05.2023 r do godz. 23:59.
 2. Promocja gwarantuje 15% zniżki na zamówienie (oprócz zestawów, akcesoriów, ebooków), dodanie liściku prezentowego oraz darmową dostawę na terenie Polski przy zakupach w sklepie mybestpharm.com.
 3. Przy złożeniu zamówienia do 22.05.2023 gwarantujemy dostawę przed 26.05.2023 (za wyjątkiem wydłużonego czasu dostarczenia za granicę – wg czasu wskazanego przez przewoźnika)
 4. Promocja nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 • 3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com. Zamówienia złożone do 22.05.2023 zostaną dostarczone przed 26.05.2023.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.
 3. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mybestpharm.com.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Twój koszyk (0)
  Twój koszyk jest pusty