Regulamin promocji „2 urodziny MyBestPharm – promocja -20%”

Regulamin promocji „2 urodziny MyBestPharm – promocja -20%”

w sklepie internetowym www.mybestpharm.com

 

 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem promocji pod nazwą „2 urodziny MyBestPharm – promocja -20%” (zwanej dalej: Promocją) MyBestPharmA. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Powstańców 70, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu KRS pod nr 0000871865, REGON: 387675459, NIP: 6751740249, w imieniu której działa: Romiszewski Maciej – Prezes Zarządu, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji (dalej jako: Organizator).

 

 1. Promocja ma na celu uatrakcyjnienie zakupów dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji i stanowi modyfikację Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com.

 

 1. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się w treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.

 

 1. Promocja skierowana jest wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

 

 • 2. Zasady Promocji
 1. Czas trwania promocji: od 09.05.2023r. od godz. 00:00 do 11.05.2023r. do godz. 23:59 lub do wyczerpania zapasów w zależności od tego co nastąpi wcześniej.

 

 1. Promocja gwarantuje 20% zniżki po wpisaniu kodu rabatowego: „2URODZINY”.

 

 1. Promocją objęte są wszystkie produkty MyBestPharm oferowane przez Organizatora oraz dostępne w sklepie internetowym mybestpharm.com. z wyłączeniem: zestawów produktów, akcesoriów, e-booków, pudełka na kapsułki, pudełka prezentowego oraz zestawu planer nawyków.
 2. Promocja gwarantuje darmową dostawę przy zakupach powyżej 300 PLN do zamówień na terenie Polski.

 

 1. Promocja gwarantuje dodanie jednego produktu MyBestSkinny do każdego zamówienia powyżej 400 PLN (po uwzględnionym rabacie, z wyłączeniem produktów wymienionych w §2 pkt. 3), złożonego w czasie trwania promocji, z użyciem kodu rabatowego: „2URODZINY”.

 

 1. Organizator zastrzega, że do jednego zamówienia powyżej 400 PLN dodaje jeden produkt MyBestSkinny. Organizator zastrzega, że produkt MyBestSkinny będzie dodawany do zamówień do wyczerpania zapasów, jednocześnie gwarantuje, że w takiej sytuacji do zamówień dodawany będzie produkt MyBestSlim 2.0.

 

 1. Po upływie wskazanego czasu trwania promocji, Konsument nie będzie mógł zakupić produktów objętych Promocją.

 

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami ani kodami rabatowymi.

 

 • 3. Czas realizacji zamówień

Czas realizacji zamówień w okresie Promocji jest określony w Regulaminie Sklepu Internetowego www.mybestpharm.com.

 

 • 4. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej sklepu pod adresem: mybestpharm.com.

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 1, zmienionego regulaminu promocji.

 

 1. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnego na stronie mybestpharm.com.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego mybestpharm.com. oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

 

Twój koszyk (1)
  Twój koszyk jest pusty